sobota, 21 kwietnia 2018

Ugrupowanie wojsk austriackich do bitwy pod Raszynem 19 IV 1809 r.

Ugrupowanie wojsk austriackich do bitwy pod Raszynem, pod dowództwem arcyksięcia Ferdynanda, liczącego wówczas 28 lat, było podzielone na trzy skrzydła tj. lewe, centrum i prawe. Do tego zgodnie z doktryną reformatora armii Karola pozostawiono liczne odwody. 

Całość stanowi kontynuację uprzedniego wpisu pt. Ordre de Bataille VII Korpusu w kampanii 1809 r. - 
http://gatczyna.blogspot.com/2016/12/ordre-de-bataille-austriackiego-vii_63.html


Bitwa pod Raszynem, 19 IV 1809 r.,
szkic załączony do pracy B. Pawłowskiego,
Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku, Oświęcim 2015.

Gros pracy miało wykonać prawe skrzydło i centrum.

Rozbierając ten manewr zacznę od prawej strony, tam głównodowodzący postawił brygadę gen. Civalarta z dywizji gen. Mondeta, dwa pułki piechoty De Ligne, Kottulinski oraz cztery szwadrony huzarów palatyńskich, te nacierały na północ od Janczewic w stronę Jaworowa, uprzednio zdobywając przeprawę przez Mrowę [szef sztabu ppłk. Latour podaje Rnowę]. Na prawym skrzydle gen. Civalarta, dwa bataliony pułków siedmiogrodzkich, tj. Wołochy z brygady gen. Mohra - podpierając ten atak następują od Ładów w stronę wsi Dawidy. Łącznie: 8 baonów, 4 szwadrony.

Centrum stanowi 2 bataliony i 2 kompanie z III baonu 48 pułku piechoty Vukassovicza, prowadzone przez dowódcę ppłk. Ludwiga Gabelkhovena. To one ruszyły w stronę Falent i Raszyna z okolic wsi Podolszynie.

Lewą stronę miał podeprzeć atak kombinowanej małej grupy feldmarszałka Schaurotha, który od Janczewic ruszył w kierunku Michałowic. Dysponował czterema kompaniami z III baonu pułku Vukassovicza, 4-tym szwadronem 1 pułku huzarów cesarskich, 1-szym szwadronem huzarów palatyńskich oraz baterią konną. Zatem w praktyce dowodził jednostkami nie ze swojej dywizji - ta bowiem została przeznaczona na rezerwę.

I odwód znajdował się pod karczmą Wygoda, brygada gen. Pflachera, 5 pułk kirasjerów Sommarivy [brygada gen. Spaetha]
II odwód, brygada gen. Trautenberga, 7 pułk kirasjerów Lothringen [brygada gen. Spaetha]
(Brygadę gen. Branovacsky detaszowano do działań w kierunku Częstochowy).

Podsumowując.

- centrum oraz prawe skrzydło liczyły: 10 batalionów i 2 kompanie, 4 szwadrony.
- lewe skrzydło: 4 kompanie piechoty, 2 szwadrony, 1 bateria konna.

Sprawa artylerii do dokładniejszych studiów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...