środa, 3 lutego 2016

Źródła do wojny 1830 - 1831 roku - mapy szturmu Warszawy z września 1831 r., autorstwa gen. Neidharta oraz m.in. wybór dokumentów źródłowych do I bitwy pod Wawrem, część 1

Na forum historycy.org, założyłem temat w którym zacząłem umieszczać wybrane dokumenty źródłowe z epoki.

Mapy/plany;

[1] Kwatermistrz generalny armii gen. Aleksander I. Neidhart (1784-1875) w roku 1831 wykonał w oparciu o mapy sztabowe szczegółowy plan szturmu Warszawy w dniach 6 i 7 września (na nich bazował swój opis gen. Aleksander Puzyrewski], czas już temu udało mi się dotrzeć do tych materiałów, całość umieszczam na swojej stronie do pobrania: KLIK

Dokumenty;

[1] Raport Jenerała Feldmarszałka Hrabiego Paskiewicza Erywańskiego zdany Jego Cesarzewiczowskiej Mości Najjaśniejszemu Panu z Warszawy d. 28 VIII/9 IX 1831 roku. - > 01.pdf

[2] Wybór dokumentów źródłowych do I bitwy pod Wawrem (16-19 luty 1831 r.), cz. 1 - Działania odwrotowe 2 dywizji piechoty gen. Żymirskiego od Kałuszyna przez Mińsk na Wawer. - > 02.pdf

Spis materiałów zawartych w zbiorze nr 2:1) Rozkaz Naczelnego Wodza ruchu dla wojska na dzień 16 lutego 1831 r.
2) Szef Sztabu Głównego do gen. Żymirskiego (17 lutego). Ponieważ nieprzyjaciel ma prawdopodobnie zamiar przez uderzenie pod Stanisławowem na dywizję Skrzyneckiego, przebić środek sił polskich, więc poleca mu się mieć na ostrożności i obsadzić drogę z Kałuszyna do Stanisławowa.
3) Szef Sztabu Głównego do gen. Żymirskiego (17 lutego). Poddaje pod jego rozkazy pułk jazdy i 6 dział artylerii konnej i pozostawia mu swobodę działania, z tym, że w razie nacisku nieprzyjaciela ma cofać się ku karczmie Janówek. Zawiadamia go o zamiarze uderzenia na nieprzyjaciela, w czym powinien współdziałać znosząc mniejsze oddziały rosyjskie.
4) Gen. dyw. Żymierski do gen. bryg. Mrozińskiego, szefa Sztabu Głównego. Zdaje sprawę ze spotkania pod Kałuszynem.
5) Gen. dyw. Żymierski do gen. bryg. Mrozińskiego (18 lutego). Zdaje sprawę z odwrotu do Miłosny, donosi, że wojsko jest męczone i głodne, żąda więc przysłania nowych oddziałów, albo udzielenia jego grupie wypoczynku.
6) Gen. dyw. J. Żymirski do ks. Naczelnego Wodza Siły Zbrojnej Narodowej. Zdaje sprawę z działań swego korpusu w dn. 17, 18 i 19 lutego.
7) Wiadomości od wojska. Opis działań w dn. 19 i 20 lutego 1831 r., skreślony przez Sztab Główny.

W kolejnych częściach zostając na lutowych działaniach skupię się m.in. na dokumentach rosyjskich, przyjmując korespondencję feldmarszałka Dybicza opublikowaną w całości w "Ruskiej Starinie". Tzn. zarówno w oryginale, jak i przekładzie mojego autorstwa, uwzględnię również działania 3 dywizji piechoty gen. Skrzyneckiego, 4 dp gen. Szembeka i 1 dp gen. Krukowieckiego.
Przygotowując dokumenty do druku/publikacji internetowej, trzymam się wytycznych wydawniczych dla źródeł historycznych podanych w pracach:
- Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953;
- Ichantowicz I., Projekt instrukcji wydawniczych dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Źródła Źródłoznawcze” 1962, s. 99-124;
- Raporty warszawskich oberpolicmajstrów (1892-1913), oprac. H. Kiepurska i Z. Pustuła, Wrocław 1971;
- Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896, red. S. Wiech, Kielce 2007.

Pozdrawiam,
Marcin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...