sobota, 5 grudnia 2015

Grom nad Dunajem - strumyk - Raszyn - wrażenia z lektury

<c> gatczyna.blogspot.com
John H. Gill podjął temat działań na polskim teatrze wojennym w sposób jak na zawodowca przystało, sięgając do szeregu źródeł i opracowań, w tym m.in. do pracy Bronisława Pawłowskiego, na którą to wielokrotnie się powołuje czy też Romana Sołtyka.
Autor na przeszło 50 kartach, zawarł syntetyczny opis począwszy od otwarcia obu stron, bitwy pod Raszynem, odwrocie wojsk Księstwa Warszawskiego z Warszawy na prawobrzeże Wisły [z opisaniem np. potyczki pod Grochowem]. Ten etap podzielił na operacje od 25 kwietnia do 20 maja oraz czerwcowe działania wojsk pod Sandomierzem.
W załączniku nr 1 podał sporo rozpisów OdB, w tym periodycznych sytuacji jak np. stan wojska pod Grochowem, Toruniem, Sandomierzem, Zamościem... i `moją` Częstochową. Całość dopełnił w ośmiu mapach/szkicach sytuacyjnych.

W latach 90. ubiegłego wieku, Gill napisał również kilka tekstów;
-From Warsaw to Sandomierz: Contending Strategies and Opening Moves along the Vistula in 1809, [w:] The Consortium on Revolutionary Europe, Selected Papers, pod red. Bernard A. Cook, Kyle O. Eidahl, Donald D. Horward oraz Karl A. Roider, wyd. Tallahassee, 1995, s. 310-317.
-The Battle of Raszyn, 19 April 1809, First Empire, no. 10, March/April 1993.


Autor powołując się w znacznej mierze na ten ostatni artykuł, stworzył opis bitwy pod Raszynem w książce podając w przypisie nr. 36, iż w tym tekście błędnie nazwał strumyk jako Utrata, prostując jako Mrowa.

Naówczas tj. w roku 1809, przez Raszyn przechodził bezimienny *) prawy dopływ Utraty [w XIX wieku znany bardziej jako Mrowa], na planie austriackim ów występował pod nazwą Rno, czy dalej już jako Utrata, Roman Sołtyk nazywa ten ciek wodny Rawką. Współcześnie zaś mówimy o Raszynce.

Niewątpliwie ciekawa sprawa do rozwinięcia, zwłaszcza dla lokalnych historyków/pasjonatów.
Przeczytałem rozdział o walkach na terytorium Księstwa z wielką przyjemnością.

----------
*) Bronisław Pawłowski podaje, że w roku 1809 strumyk ten występował bez nazwy; "Ta bezimienna rzeczka płynęła w kierunku północno-zachodnim pod Jaworową, Raszynem i Michałowicami." [w:] Pawłowski B., Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku, Oświęcim 2015, s. 124.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...