niedziela, 1 marca 2015

Dariusz Ostapowicz - Boreml 1831 - uwaga tycząca liczebności wojsk rosyjskich do bitwy Boremlem z 19 IV 1831 r.

Pan Dariusz Ostapowicz w swojej książce na str. 110 podaje taką oto wykładnię sił rosyjskich: "Rosjanie dysponowali siłą 11 tysięcy żołnierzy (25 batalionów piechoty, 30 szwadronów jazdy, 6 sotni kozaków, 33 działa)" - po czym daje odniesienie do rozprawy Stefana Przewalskiego, Bitwa pod Boremlem 15–20 IV 1831 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t.9, 1963, z. 2, s. 242.

Rzecz w tym że jest to dowodzenie płk. dypl. Jerzego Grobickiego a nie p. Przewalskiego, podane [w:] Wyprawa Dwernickiego na Wołyń w 1831 r. - geneza wyprawy wołyńskiej, "Przegląd Kawaleryjski" 1930, nr 11-12, s. 313

To co zastanawia to przypis, który umieścił p. Ostapowicz do tego zestawienia w którym zapodał wyliczenia Wacława Tokarza tj. "W. Tokarz w Wojnie 1831 r. pomniejsza siły rosyjskie do 14 batalionów piechoty, 30 szwadronów i 24 dział; na prawym brzegu Styru umieszcza 1500 piechoty, 1000 jazdy i 12 dział."

Otóż Autor pogmatwał tutaj trochę 'rachunki', sam bowiem podaje w tym konkretnym miejscu ogólną ilość wojska rosyjskiego [bez podziału na lewo-prawobrzeże Styru] a w przypisie daje odniesienie do Wacława Tokarza, który akurat na stronie 294, gdzie opisuje bitwę pod Boremlem - ten rozdział sił umieszcza.
Niepotrzebny to zabieg bo stronę wcześniej, Wojny polsko-rosyjskiej.., Tokarz wyraźnie pisze, iż "..łączne siły Rudigera wynosiły: 21 batalionów, 30 szwadronów, 6 secin, 36 dział, tj. 11000 bagnetów i szabel."

W historiografii przyjęło się za sprawą analizy dokonanej przez Jerzego Grobickiego, że Tokarz popełnił tutaj lapsus, polegał on na tym iż wziął OdB wojsk rosyjskich z dnia 13 IV stojących pod Krasnem i nie uwzględnił późniejszych uzupełnień korpusu Rudigera, które to wystąpiły nawet w dniu bitwy tj. 19 IV nadeszła 2 brygada 10 dywizji piechoty [4 baony] - 21 + 4 = 25

Dotarcie do zestawienia z Krasnego jest proste.

Jak się można domyśleć podstawę stanowi tutaj opracowanie Aleksandra Puzyrewskiego, pt. Wojna polsko-ruska 1831, Warszawa 1899 [KiW Kraków 1988], s. 193:

Autor podaje tam iż Rudiger zebrał siły w liczbie:
- 2-ga i 3-cia bryg. 11 dp,
- 1-sza i 3-cia bryg. 10 dp
Razem: 5300 bagnetów
- 3 rezerwowe bataliony 25 dp - 1000 bagnetów
- pułk Jelecki piechoty [1-szej bryg. 11 dp] - 650
Razem piechoty: 6950
- 1-sza bryg. 3 dywizji huzarów - 1510 szabel
- pułk ks. Oranii [2-giej bryg. tejże dywizji] - 800
- 1-sza bryg. dywizji dragonów - 92
- kozaków 600
Razem jazdy: 3830
Wszystkiego: 10780

Sprawdziłem w opracowaniu niemieckiego historyka Smita, История Польского восстания и войны 1830 и 1831 годов, Санкт-Петербург 1863, t. 2, s. 181 - Puzyrewski podał dokładnie te same dane [bazował na nim], niemniej również i on w tym podziale nie daje liczby baonów.

P.S. Mój pierwszy opis --> KLIK jest dość chaotyczny, bo i też wcześniej sprawą tej bitwy się nie zajmowałem w szczegółach i nie znałem/nie pamiętałem opinii głównych historyków wojny 1831 - dopiero kwerendę czyniłem.
Niemniej po przejrzeniu i zapoznaniu się z opracowaniami w tej kolejności: Smit, Puzyrewski, Tokarz, Grobicki, Przewalski -> Ostapowicz, już całość sobie poukładałem.

Na tę chwilę wszystko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...