poniedziałek, 9 lutego 2015

Lekarze - Uczestnicy zmagań 1830/1831

Sven Jonas Stille, Podróż do Polski, Warszawa 1985
<c> gatczyna.blogspot.com
W pierwszym moim wpisie poświęconemu zagadnieniu służby zdrowia podczas powstania listopadowego i wojny roku 1831, wspomnieć wypadałoby o generale Karolu Kaczkowskim - szefie wojskowej służby zdrowia w powstaniu listopadowym, miał ów również braci, też lekarzy, Michała [1808-1850], jak i Adama [1794-1842].
Marek Wagner napisał artykuł poświęcony działalności rzeczonego pt. Generał Karol Kaczkowski jako szef wojskowej służby zdrowia w powstaniu listopadowym 1830/1831 r. [w:] Studia Historyczno-Wojskowe, t. 1, Siedlce 2007, s. 153-165

Polska Biblioteka Internetowa umieściła dwa tomy wspomnień Kaczkowskiego, a te powstały dzięki staraniom Tadeusza Okszy Orzechowskiego, który zebrał papiery pozostałe po generale, stworzył z nich zwartą całość i wydał je jako Wspomnienia, w roku w 1876 we Lwowie:

Tom1:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30145 
Tom2: 
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=34508                                            

Kolejno memuary lekarza batalionowego Kazimierza Łukasiewicza pt. Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego:(1825-1835), Zamość 1937, który to zgodnie z rozkazem Nr 10, z dnia 3 Stycznia 1831 r. został odkomenderowany przez Naczelnego Lekarza Wojska Polskiego Dr Stumera do III baonu 4 pułku piechoty liniowej.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ufundowała skan:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39402&from=FBC 

Wojenne perypetie trzech szwedzkich lekarzach [Sitlle, Bergh, Stenkula] zostały streszczone przez Svena Jonasa Stille w Podróży do Polski, Warszawa 1985 - oni to bowiem z narażeniem życia udali się z Lund do Warszawy by służyć pomocą rannym i chorym w roku 1831.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...