sobota, 7 lutego 2015

Boreml 1831 - ile batalionów mieli Rosjanie?

Na wstępie odsyłam zainteresowanych do artykułu płk. dypl. Jerzego Grobickiego, pt. Wyprawa Dwernickiego na Wołyń w 1831 r. - geneza wyprawy wołyńskiej, "Przegląd Kawaleryjski" 1930, nr 11-12 [łączony]. Całość jest dostępna w bibliotece cyfrowej: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent...127204&from=FBC

Oraz do tekstu Stefana Przewalskiego, zamieszczonego w tomie 2, "Roczników Wołyńskich", wydane w r. 1931, s. 193–21:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7889&from=FBC
Na marginesie polecam sobie ściągnąć wszystkie sześć tomów "Roczników" wydawanych w okresie 1930-1937 - szczerze zachęcam do lektury. 

Odnośnie batalionowej zagwozdki, czy raczej "migracji liczb" między 25 a 14.. [a może 25 a 21?] to jest w istocie problem, bo wykładnia Przewalskiego mnie nie zadowala.

Otóż w artykule pt. Bitwa pod Boremlem 15–20 IV 1831 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t.9, 1963, z. 2, Autor poddaje analizie na stronie 241 ilość żołnierza rosyjskiego, ustalając na wstępie ich liczbę na:
11000 tysięcy żołnierza, spiętych w.. 25 baonów, 30 szwadronów, 6 sotni, 33 działa... z czego 6 batalionów i około 1000 koni było na prawym brzegu Styru.. [25-6=19]
Niemniej Autor "Bitwy pod Boremlem" cytuje dalej za Wacławem Tokarzem, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993 [ja podaję korektę podług nowego wydania], s. 294 iż Rudiger w nocy z 18 na 19 kwietnia przeprawił się pod Chrynikami [-> nie Chrynnikami] na zachodni brzeg Styru swoich:
- 14 baonów,
- 30 szwadronów,
- 6 secin,
- 24 działa.
Reszta jego sił miała natomiast uderzyć na Boreml od wschodniego brzegu przez most, czyli ok. 1500 piechoty, 1000 kawalerii, 12 dział.

Rzecz w tym iż Tokarz, nie dobrał tego samego przelicznika co z zachodnim brzegiem Styru, podając stan nie w ilości baonów, a w liczbie żołnierza.

Kolejno Tokarz stronę wcześniej [293] daje notę iż łączne siły Rudigera wynosiły: 21 batalionów, 30 szwadronów, 6 secin, 36 dział, tj. 11000 bagnetów i szabel.

Czyli 21-14= wychodzi 7 batalionów ?

Przewalski nie daje podstaw tej różnicy, skupiając się w detalach typu: ilości armat i paru szwadronów.

Na koniec,

Wiemy ile w teorii winien liczyć 'etatowy' batalion piechoty armii rosyjskiej, który dzielił się na 4 kompanie:
[jedna kompania]:
4 oficerów,
19 podoficerów,
4 doboszy,
1 pisarz,
210 szeregowych
----
238 x 4 = 952 bagnetów na baon

Na "czysto" z cyfry 1500, jest 1,5 bataliona; czyli:
-w 25 batalionach [dane Przewalskiego] według "koszarowego" przelicznika mogłoby się znajdować ok. 24 tys. żołnierzy.
-w 21 batalionach [dane Tokarza] - ok. 20 tys.

Rzecz oczywista że pułki rosyjskie były mocno niedokompletowane, zapewne część kompanii była pozostawiana na tyłach [kłania się sprawdzenie marszrut]; do tego straty, brak uzupełnień; reasumując tutaj na chwilę obecną nie chcę podawać żadnej analizy, bo skoro autorzy [w tym Pan Dariusz Ostapowicz w swoim HB'ku
Boreml 1831] podają zsumowane wartości bagnetów, szabel i artylerii... i żaden nie pokusił się głębiej zbadać temat.. to i mi nie wypada, zwłaszcza że na tę chwilę bazuję.. no właśnie na czym?

W domu sprawdzę historie pułków rosyjskich; może tam coś będzie.

Pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...