środa, 28 listopada 2012

Proces Romualda Traugutta i Członków Rządu Narodowego - Cz. III - Zarzycki Włodzimierz

Pokaźna lista 18 nazwisk, wynotowanych najprawdopodobniej przez jegomościa Hałaskę, z papierów pozyskanych z rewizji u Bogusławskich.
Wynika z tego, iż Rząd Narodowy prowadził we własnym zakresie inwigilację wewnętrzną osób które, pracowały [lub mogły] dla oficerów z 3 Korpusu Żandarmów.  
16/28 I 1864 - Lista szpiegów rosyjskich, wynotowana z papierów znalezionych u Bogusławskich.
[w:] Proces Romulada Traugutta i członków Rządu Narodowego. Akta audytoriatu polowego z lat 1863/1864, pod 
red. E. Halicza, t.1, Warszawa 1960, s. 184Z powyższej listy, udało mi się zidentyfikować na chwilę obecną jedno nazwisko: Zarzyckiego Włodzimierza.
Otóż, Władymir Zarzyckij, mierosławczyk, współpracował z Głównym Komitetem Rewolucyjnym, który powstał w Warszawie w grudniu 1863 r., pod przewodnictwem Brzezińskiego i przekształcił się później w pseudo "Rząd Narodowy"; był referentem wydziału IV w Radzie Referentów Skarbowych m. Warszawy utworzonej przez Waszkowskiego.
Orzeczeniem Audytoriatu Polowego z 22 X 1864 r. skazany został na 8 lat ciężkich robót w twierdzach. Nigdy nie był członkiem Rządu Narodowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...